Obviously, Extinctin,down fall .iŽν‚̐β–Łj

We have a peak in 1900.
Applicants 2805,
Candidates 2542,
Successful 1162.
Now declined in 2008, A 573,
C 537,
S 241
If the quality shows in this figure, Passing rate is constantly about 40 %.
Japan Shorthand Association has been taken measures now.
One is to promote Everyonefs Shorthand Project to spread shorthand in Japan by Volunteers.